Ein engelsk skandale

Beskrivelse:
Britisk krimdrama. Jeremy Thorpe, leiaren for The Liberal Party, har ein løyndom han ikkje vil dele med verda. Basert på ei sann forteljing.